Scheiding

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan

Er worden per jaar zo'n jaar 32.000 scheidingen uitgesproken. Daarbij zijn ongeveer net zoveel (minderjarige) kinderen bij betrokken. Vaak worden kinderen het meest de dupe van een scheiding. Hun leven verandert vaak drastisch. In maart 2009 is het ouderschapsplan verplicht gemaakt. Ouders die willen scheiden moeten verplicht een ouderschapsplan maken anders krijgen ze geen toestemming om te scheiden. Hieronder wordt beschreven wat het ouderschapsplan inhoudt en welke afspraken erin komen te staan.

Waarom moet er een ouderschapsplan gemaakt worden?

Het ouderschapsplan bestond al langer, maar is pas vorig jaar maart verplicht gemaakt. Het idee is dat de kinderen zo min mogelijk de dupe moeten worden van een scheiding en dat er duidelijk moet zijn voor beide partijen. Veel ouders die gescheiden zijn hebben jaren conflicten over bijvoorbeeld de omgangsregeling en de alimentatie. Het ouderschapsplan moet duidelijkheid scheppen in deze zaken. De afspraken die in het ouderschapsplan zijn bindend, dus beide ouders moeten zich daaraan houden. Op die manier weet iedereen waar hij aan toe is in het leven na de scheiding.

Welke afspraken staan er in het ouderschapsplan?

Er worden afspraken gemaakt over:

  • Omgangsregeling
  • Alimentatie
  • School
  • Zorg

Wanneer ouders beide het ouderlijk gezag hebben moeten ze allebei toestemming geven over belangrijke beslissingen. Zoals bijvoorbeeld de keuze naar welke school het kind gaat. 

Omgangsregeling: Er worden in het ouderschapsplan afspraken gemaakt wanneer het kind bij welke ouder is. Verder wordt er in afgesproken wie het kind haalt en brengt. Ook worden er afspraken over vakanties en feestdagen gemaakt.

Alimentatie: Er worden afspraken gemaakt over de hoogte van de alimentatie. Er wordt gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouder die alimentatie moet betalen. Verder kunnen er afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld lidmaatschap van de sportclub of aanvullende schoolkosten.

School: Naar welke school gaat het kind, bijvoorbeeld christelijk of openbaar.

 Hoe worden de afspraken van het ouderschapsplan gemaakt.

Allereerst moeten ouders die gaan scheiden samen een ouderschapsplan maken. Zij kennen hun kinderen en de situatie namelijk het beste. Wanneer de ouders er niet uitkomen zal de rechter een mediator aanwijzen. Een mediator bemiddelt tussen beide partijen om toch afspraken vast te stellen die naar de zin is van beide ouders.

Maak jouw eigen website met JouwWeb