Scheiding

Alimentatie fiscaal 2013

In 2012 werd deze aftrekpost levensonderrhoud voor kinderen aangepast. Tot 2012 mocht je namelijk kosten voor levensonderhoud voor kinderen tot 30 jaar aftrekken. In 2012 is dit naar beneden gesteld naar 21 jaar. Maar zoals het er nu naar uitziet wordt de aftrekpost voor kinderalimentatie helemaal geschrapt. Afhankelijk van de leeftijd van het kind mocht je een vast bedrag aftrekken als je meer dan 420 euro per kwartaal betaalde voor je kind. Hier kreeg je gemiddeld 150 euro per kwartaal van terug. Dit is dus een flink bedrag zeker als je voor meerdere kinderen alimentatie betaalt. De planning is dat de aftrekpost levensonderheid voor kinderen in 2015 wordt geschrapt. Wat zijn de gevolgen ervan als deze aftrekpost wordt geschrapt?

Geen fiscaal voordeel meer voor het betalen van kinderalimentatie

Het staat vast dat op de eerste plaats de kinderen de dupe worden van het afschaffen van deze regeling. De meeste gescheiden mensen hebben het niet zo breed omdat een nieuw leven opbouwen ook geld kost. Iedere euro die zij minder krijgen wordt dus direct gevoeld. Hierdoor blijft er minder voor de kinderen over. Maar hoe zal het afschaffen van deze aftrekpost in de praktijk werken?

Mensen die al kinderalimentatie betalen

Mensen die kinderalimentatie betalen en gebruik maken van de aftrekpost levensonderhoud voor kinderen worden direct de dupe. Ze zullen namelijk geen belastingvoordeel meer krijgen. Dit kan tot 50 euro per kind per maand schelen! Helemaal eerlijk is het ook niet. De rechter houdt namelijk rekening met de aftrekpost bij het vaststellen van de kinderalimentatie. Mannen betalen dus eigenlijk teveel kinderalimentatie in verhouding tot hun inkomen, maar dit wordt gecompenseerd door de aftrekpost. Nu deze komt te vervallen houden mannen dus minder geld over voor hun eigen lasten. Er is op dit moment nog niet bekend of je naar de rechter kunt gaan om de kinderalimentatie te laten herzien, maar in dat geval zal de moeder minder ontvangen waardoor er minder geld voor de kinderen binnenkomt.

Een ander nadeel is dat mannen minder gemotiveerd worden om wat extra's voor hun kind te betalen. Sommige mannen betalen namelijk niet genoeg kinderalimentatie om in aanmerking te komen voor het fiscale voordeel. Om toch gebruik te kunnen maken van deze aftrekpost kopen ze extra dingen voor de kinderen zoals kleding en schoolspullen om toch belastingvoordeel te krijgen. Nu de aftrekpost komt te vervallen zullen er vaders zijn die alleen het noodzakelijke zullen betalen.

Mensen die nog kinderalimentatie moeten gaan betalen

Ieder jaar zijn er nog duizenden mensen die gaan scheiden, dit zal in 2013 niet anders zijn. Ook veel gezinnen met kinderen zullen uit elkaar gaan. Als er kinderalimentatie moet worden vastgesteld zal de rechter geen rekening meer houden met de aftrekpost levensonderhoud voor kinderen. Er zal minder kinderalimentatie betaald hoeven te worden, maar de ontvanger zal minder geld krijgen! Hier zullen kinderen dus direct de dupe van worden.

Vooral mensen met een laag tot gemiddeld inkomen worden de dupe van het afschaffen van deze aftrekpost. Veel eenouder gezinnen komen al moeiijk rond en zullen het dus direct voelen als er minder kinderalimenatie binnenkomt. Maar ook mannen die niet genoeg of net genoeg draagkracht hebben om de kinderalimentatie te betalen worden de dupe. Zij betalen eigenlijk in verhouding met hun inkomen teveel kinderalimentatie maar worden hier nu niet meer voor gecompenseerd!